MVO

 

Voedselveiligheid

In de foodsector heeft men te maken met zeer strenge regels. Het bedrijf voert continue scherpe kwaliteitscontroles uit op dit gebied conform HACCP, o.a. door middel van controleformulieren, welke de factuur begeleiden. Stelselmatig wordt onderzoek gedaan door een extern laboratorium op diverse producten. Denk aan houdbaarheid, ontwikkeling bacteriën, schimmels e.d.

 

Verpakkingen en afval

Bij aanschaffingen wordt gekozen voor duurzame materialen, die meerdere productiecycli meegaan en het minst milieubelastend zijn, waaronder vallen: verpakking; fair trade producten; streekproducten en biologische producten. Er wordt zoveel mogelijk geproduceerd op ambachtelijke en verse wijze. Culinair Creatief verwacht van haar leveranciers, dat ook zij zich inspannen om het milieu zoveel mogelijk te ontzien. Afval is een groot onderdeel binnen het productieproces. Scheiden van afvalproducten geschiedt zorgvuldig, zodat zoveel mogelijk kan worden hergebruikt. Enkele voorbeelden hiervan zijn: frituurvet/-olie, wat kan worden hergebruikt voor o.a. biodiesel; keukenafval/GFT/AFG, wat hergebruikt kan worden voor compost, meststoffen en als basis voor groene stroom. Afval van partijen wordt door Culinair Creatief meegenomen en afgevoerd.

 

Aanschaffingen

Periodiek onderhoud van apparatuur zorgt voor minder milieubelastende gevolgen. Verouderde apparatuur wordt vervangen door moderne, vooral energiezuinige apparatuur. Dergelijke apparaten kunnen vaak gedeeltelijk gesubsidieerd aangekocht worden. Meer voorbeelden van milieubewust ondernemen zijn; gebruik van natuurlijke zeep met een minimale dosering en efficiënte bezorging d.m.v. gecombineerde bestellingen op één route etc. etc.

 

Leveranciers

Wij laten ons inspireren o.a. uit de mooie streekproducten, een samenwerking met leveranciers uit de regio staat dan ook voorop. Een aantal maal per jaar pakken we de letterlijke samenwerking op en presenteren op beurzen en evenementen de lekkerste gerechten, bereid vanuit de veelvoud aan verse streekproducten. ‘Smaak zit tussen je oren’ en de ‘Horecavakbeurs’ in de Evenementenhal te Venray zijn daar slechts enkele voorbeelden van.

 

Maatschappij

Een andere vorm van MVO houdt in dat Culinair Creatief uitdagingen opzoekt en deelneemt aan evenementen om de regio op de kaart te zetten, zoals het Winterfestival, Culirooj, De Waan. Of diners organiseren waarvan de opbrengst geheel of gedeeltelijk naar goede doelen gaat, zoals onder meer Hospice Zenith, of t.b.v. een dak voor op een school in Gambia en het Ronald McDonald fonds.

 

Onderwijs

Om de kansen om werkervaring op te kunnen doen, eerlijke snuffelkansen te krijgen, vooruitgang en opvolgers te garanderen, is Culinair Creatief op alle disciplines en niveaus een toegankelijk en populair leerbedrijf voor stagiaires (ook van zmlk/zmok etc.) Voortdurend ontwikkelen eigenaren en medewerkers zich d.m.v. trainingen, workshops, opleidingen e.d. Inzake veiligheid ontvangen de medewerkers handleidingen en herhaald uitgebreide uitleg over werken met gevaarlijke stoffen en wat te doen bij calamiteiten.